• +30 27520 26222
  • Λεωφ. Καραμανλή 5 (Επαρ. Οδ. Ναυπλίου - Φρούριου Παλαμιδίου) 211 00 Ναύπλιο

1. Select Date
2. Select Room
3. Enter Payment Details
4. Confirmation

Your Reservation

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7